Vragen en Klachten

Wij streven er naar om ervoor te zorgen dat je volledig tevreden bent met de geboden service. We begrijpen echter dat er momenten kunnen zijn waarop je niet helemaal tevreden bent. Als dat het geval is, moedigen we je aan om dit aan ons kenbaar te maken. We geloven sterk dat open communicatie de sleutel is tot het oplossen van eventuele zorgen. Een persoonlijk gesprek met de osteopaat kan vaak leiden tot een passende en bevredigende oplossing. We zijn er om naar je te luisteren.

We willen je er echter op attenderen dat als de aard van de klacht betrekking heeft op een handeling, uitspraak of gebeurtenis die meer dan 12 maanden geleden heeft plaatsgevonden voordat de klacht werd ingediend, we helaas de klacht niet meer in behandeling kunnen nemen. Dit is een maatregel om ervoor te zorgen dat klachten tijdig worden behandeld en opgelost.

Mocht het zo zijn dat je na een gesprek met de behandelende osteopaat nog steeds niet tevreden bent of dat jullie er samen niet uitkomen, dan willen we je laten weten dat er verdere stappen kunnen worden genomen. Je hebt de mogelijkheid om contact op te nemen met het NOF (Nederlandse Osteopathie Federatie) of NRO (Nederlands Register voor Osteopathie) om de klacht daar te melden. De contactinformatie en instructies voor het indienen van een klacht zijn te vinden op de website van de NOF. We willen benadrukken dat we oprecht hopen dat het niet zover hoeft te komen en dat we altijd bereid zijn om naar je te luisteren en te werken aan oplossingen.

Osteopathie van Weerdenburg streeft ernaar om een hoogwaardige en effectieve zorgervaring te bieden aan al onze patiënten. We hopen dat deze informatie duidelijkheid schept over onze benadering van klachten en dat we met deze uitleg iedereen voldoende hebben geïnformeerd. Mocht je nog verdere vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Nederlandse Osteopathie Federatie
× Stel Direct Je Vraag!